Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Budowa nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej 8, finansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
Międzynarodowa Noc Muzeów 19 V 2018
Spektakl teatralno-muzyczny "O gęsim jaju", 28 III 2018
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę MLIM 16 II 2018 r.
Kuba Stankiewicz International Jazz Trio 19 I 2018
Koncepcja nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Europejskie fundusze dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

 

 26 marca 2015 roku w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie nowych ekspozycji muzeum poświęconych polskim ludowym instrumentom muzycznym podpisał wicemarszałek Leszek Ruszczyk i dyrektor muzeum dr Aneta Oborny.

Muzeum, by w bezpieczny sposób przechowywać i eksponować swoje cenne zbiory, potrzebuje właściwego wyposażenia. Za fundusze unijne na potrzeby nowych wystaw stałych w muzeum zakupione zostaną profesjonalne elementy ekspozycyjne, które w atrakcyjny sposób zaprezentują unikatowe zbiory. Aby optymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń muzealne magazyny wyposażone zostaną w specjalne szafy i regały pozwalające bezpiecznie przechowywać liczące ponad 2000 muzealiów zbiory.

 Zlokalizowane na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów nowe ekspozycje stałe, przygotowywane według nowego scenariusza merytorycznego i zgodnie z najnowocześniejszymi standardami sztuki wystawienniczej, prezentowane będą w trzech komnatach o łącznej powierzchni 189,74 m2. W pierwszej sali ekspozycyjnej – tj. w "Sieni Radziwiłłów", planowana jest funkcjonalna recepcja oraz ekspozycja stała ukazująca tradycyjne instrumenty w składach ośmiu najbardziej charakterystycznych polskich kapel z regionów Wielkopolski, Mazowsza, Rzeszowszczyzny, Podhala i Beskidu. W kolejnych dwóch salach – tj. "I i II Komnacie Radziwiłłów" przedstawione będą polskie instrumenty ludowe w układzie odpowiadającym koncepcji systematycznego podziału muzykologów Ericha Moritza von Hornbostela i Curta Sachsa, w którym kryterium jest sposób wytwarzania dźwięku. W "I Komnacie Radziwiłów" prezentowane będą chordofony, membranofony oraz harmonie, w "II Komnacie Radziwiłów" – aerofony i idiofony. Wystawy stałe oparte będą na autentycznych eksponatach z kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, wzbogaconych o dzieła sztuki o tematyce muzycznej, fotogramy rysunków, grafik, archiwalnych zdjęć, narzędzia mulimedialne i interaktywne.

Uzupełnieniem wystawy będą filmy i prezentacje o historii i kolekcji MLIM w Szydłowcu. Zmodernizowane także będą systemy przeciwpożarowe i alarmowe, a w obiekcie zostanie zainstalowany całodobowy monitoring.

 

  • podpisanie umowy 01
  • podpisanie umowy 02
  • podpisanie umowy 03
  • podpisanie umowy 04
  • podpisanie umowy 05
  • podpisanie umowy 06
  • podpisanie umowy 07
  • podpisanie umowy 08

Projekt: Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Beneficjent: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Całkowita wartość projektu: 825 512,46 zł

Kwota dofinansowania: 701 685,59 zł

Działanie: 6.1. Kultura

 

JoomSpirit