Kontakt

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

GŁÓWNA SIEDZIBA

DYREKCJA I ADMINISTRACJA

ul. Kąpielowa 8
26-500 Szydłowiec
tel./fax (+48) 48 617 17 89 – Sekretariat

e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl
www: www.muzeuminstrumentow.pl

DLA ZWIEDZAJĄCYCH

EKSPOZYCJE MUZEALNE
Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów

ul. Gen. J. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel. (+48) 48 617 12 43

Dyrektor – dr Aneta Oborny
tel. (+48) 48 617 17 89

Zastępca dyrektora – Jan Gagacki
tel. (+48) 48 617 17 89

Sekretariat
tel./fax (+48) 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

Kierownik administracyjny
tel./fax (+48) 48 617 17 89
e-mail: administracja@muzeuminstrumentow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel./fax (+48) 48 617 17 89
e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Biblioteka
tel./fax (+48) 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

Dział Finansowo-Księgowy
tel. (+48) 48 617 17 88
e-mail: ksiegowosc@muzeuminstrumentow.pl

Dział Ludowych Instrumentów Muzycznych
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 109
e-mail: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl

Dział Zbiorów Historycznych i Sztuki
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 110
e-mail: dzhis@muzeuminstrumentow.pl

Dział Edukacji, Promocji i Wydawnictw
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 108
e-mail: promocja@muzeuminstrumentow.pl

Wielkość czcionki
Kontrast