Kontakt

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

GŁÓWNA SIEDZIBA

DYREKCJA I ADMINISTRACJA

ul. Kąpielowa 8
26-500 Szydłowiec
tel./fax (48) 617 17 89 – Sekretariat

e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl
www: www.muzeuminstrumentow.pl

DLA ZWIEDZAJĄCYCH

EKSPOZYCJE
Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów

ul. Gen. J. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 12 43 oraz 617 17 89 wew. 104

Dyrektor – dr Aneta Oborny
tel. (48) 48 617 17 89

Sekretariat
tel./fax (48) 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

Kierownik administracyjny
tel./fax (48) 48 617 17 89
e-mail: administracja@muzeuminstrumentow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel./fax (48) 48 617 17 89
e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Biblioteka
tel./fax (48) 48 617 17 89
e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl

Dział Finansowo-Księgowy
tel. (48) 617 17 88
e-mail: ksiegowosc@muzeuminstrumentow.pl

Dział Ludowych Instrumentów Muzycznych
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 103
e-mail: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl

Dział Zbiorów Historycznych i Sztuki
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 103
e-mail: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl

Dział Edukacji, Promocji i Wydawnictw
tel. (+48) 48 617 17 89 wew. 103
e-mail: merytoryka@muzeuminstrumentow.pl

Wielkość czcionki
Kontrast